با توجه به نوع کار خود قالب مورد نظر را انتخاب نمایید.

سایت های شخصی و رزومه شخصی با زیباترین قالب های طراحی شده به همراه فضای میزبانی 50 مگاباتی با هزینه رایگان به مدت محدود

سایت رزومه برنامه نویسان


سایت رزومه مخصوص برنامه نویسان
با طراحی بسیار شیک و مینیمال
امکان تغییر در تمامی بخش ها
به همراه 50 مگ فضای رایگان هدیه
و پلن A ویژه آیریک
مشاهده دمو

سایت رزومه طراح


سایت رزومه مخصوص طراحان
با طراحی بسیار شیک و مینیمال
امکان تغییر در تمامی بخش ها
به همراه 50 مگ فضای رایگان هدیه
و پلن A ویژه آیریک
مشاهده دمو

سایت رزومه حرفه ایی با کاربرد عمومی


سایت رزومه حرفه ایی با کاربرد عمومی
با طراحی بسیار شیک
امکان تغییر در تمامی بخش ها
به همراه 50 مگ فضای رایگان هدیه
و پلن A ویژه آیریک
مشاهده دمو

سایت رزومه طراح وب


سایت رزومه طراح وبسایت
با طراحی بسیار شیک
امکان تغییر در تمامی بخش ها
به همراه 50 مگ فضای رایگان هدیه
و پلن A ویژه آیریک
مشاهده دمو

سایت رزومه مخصوص عکاسان


سایت رزومه مخصوص عکاسان
با طراحی بسیار شیک
امکان تغییر در تمامی بخش ها
به همراه 50 مگ فضای رایگان هدیه
و پلن A ویژه آیریک
مشاهده دمو

سایت رزومه عمومی مینیمال


سایت رزومه عمومی مینیمال
با طراحی بسیار شیک و با طارحی مینیمال
امکان تغییر در تمامی بخش ها
به همراه 50 مگ فضای رایگان هدیه
و پلن A ویژه آیریک
مشاهده دمو